Wermlandsbanken

Karlstad 2015

Uppdraget bestod i att fram en ny gestaltning samt ett nytt innehåll för Wermlandsbanken i Karlstad. Interiören har högt kulturhistoriskt värde och den fasta inredningen skulle bibehållas. Wermlandsbankens interiör är jugendinspirerad med bland annat golv av marmor, väggpaneler i mahogny, väggmålningar och mässingsarmaturer. Bankhallen är placerad på innergården och belyses genom takfönster.

Wermlandsbanken vid Stora Torget i Karlstad byggdes 1908. Arkitekten Ernst Stenhammar ritade en pampig fasad mot Stora torgets södra långsida i nationalromantisk stil, men även med referenser till de florentinska renässanspalatsen. På en hög sockelvåning i vastkustgranit  reser sig två våningar i mörkt handslaget Helsingborgstegel. Detta kröns av ett brant sadeltak i grönglaserat falstegel.