Water

Strömstad 2014

A new experience center in Strömstad, Sweden. The 70.000 sqm structure will be one of the biggest centers like this in scandinavia. The center can be ready by the end of 2017. The experience center will house cinemas, a concert hall, a hotel with a roof terrace and skybar, an indoor waterland as well as restaurants and other facilities. The structure will be characterized by light, clean facades and a warm, welcoming atmosphere on the inside.

Ett nytt upplevelsecenter i Strömstad, Sverige. Den 70.000 kvm stora strukturen kommer att vara det största centra i detta slag i skandinavien. Byggnaden kan stå färdig i slutet av 2017. Upplevelsecentrumet kommer att inrymma biografer, en multihall, ett hotell med takterrass och skybar, ett inomhus upplevelsebad samt restauranger och andra anläggningar. Strukturen kommer att präglas av ljusa, rena fasader  och en varm och välkomnande atmosfär på insidan.