Villa Waagstein

Särö 2008

Comission for a private client in Särö, Gothenburg.

Uppdrag för en privat beställare i Särö, Göteborg