RIFF

Ateljé Lyktan 2015

A new lamp for Ateljé Lyktan. For cafés, restaurants and public spaces. The lamp is equipped with LED lighting and made of solid wood lamells. The lamp comes in two shapes and sizes.

En ny armatur för Ateljé Lyktan. Lampan är tänkt för kaféer, restauranger och offentliga lokaler. Lampan är bestyckad med LED och är uppbyggd av massiva trälameller. Lampan kommer i två olika utseenden och storlekar.