Mercurius

Karlstad 2014

Comission to design a new shopping street within the new mall Mercurius in Karlstad.

Gestaltningsuppdrag som bestod i att utforma butiksstråket i den nya gallerian i Karlstad, Mercurius.