Fjädermolnsgatan

Göteborg 2015

155 lägenheter
BTA 14.000 m²

Markanvisningstävling

Husen på Fjädermolnsgatan skall kunna locka till sig barnfamiljer från innerstaden såväl som villaägare från ringkommunerna. Barnfamiljen har möjlighet att kunna få odlingslotten och trädgården precis utanför altandörren utan att för den sakens skulle förlora den bekvämlighet som det innebär att bo i lägenhet. På samma sätt slipper husägaren allt arbete med huset och tomten men får alla fördelar med att bo i ett flerbostadshus.

Stommen i huset är två trespännare med välfungerande lägenheter. På dessa har vi spänt in balkonger med varierande storlek som är så pass tilltagna att de tillåter ett liv utanför lägenheten, där man släpper ut barnen, har en odlingslott med potatis eller ställer grillen på ljuva sommarkvällen. Vi har placerat balkongerna så att alla lägenheterna skall få ett fullgott ljusinsläpp. Då tomten är kuperad klättra husen utmed slänten. Vi lägger parkeringen under husen så att man kan ta sig direkt från bilen upp till lägenheten med matkassar och inköp. Även förråden finns i anslutning till parkeringen. Genom att lägga parkeringen under husen i slänten så kan vi dölja den och få den att smälta in i omgivningen. Framför husen har vi planerat in kolonilotter för de grödor som man inte får plats med på balkongen. I samband med kolonilotterna finns ett gemensamhetsförråd där man kan låna allt som man behöver till sin odling. Naturen är till för alla så vi har lagt in trappor mellan husen så att detta blir en naturlig stig för alla i området om de vill ta sig upp till strövområdet ovanför.