Casa Cor

Stockholm 2008

Casa Cor is an exhibition concept for interior designers and implemented once a year in a centrally located property. A selection of Sweden’s foremost architects and designers are invited to transform the house into a passionate home. Casa Cor is a completely new type of marketplace where relationships and networks can be created between professional groups, producers and visitors.

Casa Cor är ett utställningskoncept för inredning och design och genomförs en gång per år i en centralt belägen fastighet. Ett urval av Sveriges främsta arkitekter och designers bjuds in att förvandla huset till ett passionerat hem, Därefter rivs allt och delar av inredningen auktioneras ut. Casa Cor är en helt ny typ av marknadsplats där relationer och nätverk kan skapas mellan professionella yrkesgrupper, producenter och besökare.