Canning Strömstad

Strömstad 2016

Markanvisningstävling i Strömstad i samarbete med Imola AB.