A WALL

Keystone 2015

A Wall is a family of furniture that is based on a sound-absorbing screen. The screen can be freestanding or wall-standing and takes care of both outward and inside corners. The screen can be supplemented with a bench, creating a variety of combinations and possibilities. A wall is works in open offices, waiting rooms, schools and restaurants, etc.

En rumsskapande möbelfamilj som baserar sig på en ljudabsorberande skärmvägg. Skärmen kan vara fristående eller väggstående och klarar såväl utåtgående som inåtgående hörn. Skärmen kan kompletteras med en sittbänk, vilket skapar en mängd kombinationer och möjligheter. A Wall är tänkt för öppna kontorslandskap, väntrum, skolor och restaurangmiljöer etc.